OM FKH AKADEMIET

FKH Akademiet er utviklingsavdelingen i FK Haugesund. FKH Akademiet ble lansert sommeren 2018 i forbindelse med en massiv investering for å styre talentutviklingen i hele regionen.

FKH SAMARBEID
FKH Samarbeid er et klubb-, trener- og spillerinitiativ som ble lansert 1.8.2018. Målet er å stimulere utviklingsmiljøet i FKHs regionale samarbeidsklubber for å skape et regionalt samhold, der alle klubbene har en felles ambisjon om å optimalisere talentutviklingen for så vel breddefotballen som elitefotballen. Tiltakene består av mer enn 120 årlige besøk til FKHs samarbeidsklubber samt adgang til treningsplaner for hele året for U7-U12 spillere (gutter og jenter) – alt tilgjengelig gjennom en gratis app for spillere, trenere og ledere.

FKH G12 og G14
FKH G12 og G14 er talenttrening for regionens største talenter i regionen i aldersgruppen 11 til 14. Spillerne er fortsatt tilknyttet samarbeidsklubbene, men samles 1-2 ganger i uken for å optimalisere treningsutviklingen. Spillerne deltar også i nasjonale kamphelger, hvor de blir matchet med de andre eliteserie- og obosklubbenes aldersbestemte lag.

FKH G16
FKH samler regionens største talenter i aldersgruppen 15 til 16 på laget FKH G16 for å sikre en optimal treningshverdag, der fotball og utdanning er koordinert slik at spillerne har overskudd til å kunne utvikle seg. Laget deltar i den nasjonale G16-serien og spillerne får derfor matchet seg mot andre eliteserie- og obosklubbers G16-lag.

FKH 2
FKH 2 består av regionens største talenter i aldersgruppen 17 til 20. Laget deltar i divisjonssystemet, slik at spillerne er garantert en strukturert overgang til seniorfotball. Treningsprosessen er fortsatt utviklingsorientert og spisset for å forberede dem på overgangen til eliteserielaget.

FKH Akademiet fungerer på denne måten som en bro fra spillerutviklingen i breddeklubbene på Haugalandet og i Sunnholdaland til FK Haugesunds profesjonelle A-lag i Eliteserien. Målet er at regionens samhold skal styrkes gjennom lanseringen av FKH SAMARBEID, der FKH i langt større grad påtar seg en aktiv rolle som katalysator for hele regionens utvikling av innen bredde- og talentutvikling av både gutter og jenter.