FKH SAMARBEID

FKH SAMARBEID
Dette er et nyetablert klubb-, trener- og spillerinitiativ som ble lansert 20.08.2018. Målet er å stimulere utviklingsmiljøet i FKH sine regionale samarbeidsklubber for å skape et regionalt samhold, der alle klubbene har en felles ambisjon om å optimalisere talentutviklingen, for så vel breddefotballen som elitefotballen.

VISJON

  • Skape en VI-følelse på Haugalandet og i Sunnhordaland.
  • Sikre at minimum 1/3 av spillerne på FKH sitt A-lag kommer fra regionen og er utdannet gjennom FKH systemet.
  • Løfte bredde- og elitefotballen i hele regionen.

MÅL

  • Skape felles opplevelser for alle i klubbsamarbeidet.
  • Utvikle og utdanne trenere og spillere gjennom klubbsamarbeidet uansett kjønn, nivå og forutsetninger.
  • Gjennom målrettet talentsamarbeid å optimalisere spillerutviklingen, så vi sikrer at våre største talenter blir i regionen og kan spille eliteseriefotball for FK Haugesund.

METODE
Et forpliktene fellesskap basert på respekt, faglighet, tillit og lojalitet med FKH som katalysator og samarbeidsklubbene som aktive medaktører.

Sikre en optimalisert faglighet gjennom systematisk kunnskapsdeling og inspirasjon fra FKH i form av:

  • Mer enn 120 årlige klubb-besøk og 150 ulike aktiviteter i samarbeidsklubber.
  • Digitalisert kunnskapsdeling – adgang til treningsplaner for hele året til både jenter og gutter – alt tilgjengelig gjennom en gratis app for spillere, trenere og ledere.
  • Optimalisert talenttrening i FKH for de beste G12 til G15-spillerne.

Vår grunnleggende filosofi er at det er kvaliteten i spilleren sine daglige og ukentlige treningsopplegg, som er avgjørende spillerens utvikling. Med lanseringen av FKH SAMARBEID bruker vi derfor store ressurser på å løfte opp trenernivået i alle samarbeidsklubbene, slik at treningsnivået blir så høyt som mulig, og dermed gir spillerne de beste mulighetene for å utvikle seg for å nå sitt potensiale uansett kjønn og forutsetninger.