FKH for Håp!

FKHÅP.NO er et meget dekkende navn for de samfunnsnyttige aktiviteter FK Haugesund etter hvert er blitt godt kjent for, også utenfor byens og regionens grenser! Ung Jobb og FKH Gatefotball er begge samfunnsnyttige prosjekt som gir toppfotballen en helt ny dimensjon og som er i tråd med hva Sparebanken Vest ønsker å støtte opp om med sine samfunnsnyttige prosjekt. Derfor har vi for inneværende sesong innvilget betydelige beløp for å støtte opp om disse 2 prosjektene, nettopp for å skape HÅP for de som trenger det aller mest. Og vi har ikke tenkt å gi oss med det.

Vårt ønske er at dette skal kunne spille en forskjell; en forskjell for de unge som av ulike årsaker er falt utenfor arbeidsmarkedet og alle de som er rusavhengige og trenger en hjelpende hånd for å få en meningsfull hverdag. Lykkes FKH og vi med dette har dette meget store og positive ringvirkninger, både for den det gjelder, for lokalsamfunnet og ikke minst for menneskene rundt dem det gjelder.

Takk til dere i FKH, medhjelperne i NAV, Haugaland Industri, SK Haugar og andre frivillige! Dere gjør en strålende jobb som vi er ydmyke og - takknemlige for å kunne støtte. Og til dere som er så heldige som får være en del av disse tiltakene- grip sjansen og lykke til!

Med vennlig hilsen
Sparebanken Vest
Sigurd A. Sande
Banksjef

Mær enn tri poeng!

Mær enn tri poeng har de to siste årene blitt brukt flittig i starten på sesongene hvor vi har kommet litt skjevt i gang på banen. Da er det morsomt å nevne vårt mantra i fotballens verden. FK Haugesund er virkelig en klubb som mener alvor med å gjøre regionen til en litt bedre plass å være. Vi ønsker å utgjøre en forskjell utenfor banen. På banen har vi ingen påvirkning. Det må våre kompetente trenere ta seg av. Vi bruker krefter og ressurser på det som betyr noe ut over de 90 minuttene som en kjemper om i uken.

Hva er det som gjør at en klubb som har fått nasjonal anerkjennelse for sine samfunnsprosjekter, ønsker å delta så sterkt i regionen? en fotballklubb i toppserien har et sterkt merkevarenavn. Hvordan kan vi bruke det på en god måte? Jo, vi ønsker at alle, enten en liker fotball eller bryr seg døyten, å ha et positivt inntrykk av en klubb som viser godt igjen. Mennesker er av natur nysgjerrige og har meninger om det aller meste. At vår klubb får anerkjennelse av folk som ikke vet opp ned på en ball, synes vi er kjekt. FKH butikken fikk eks besøk fra en person som kjøpte sesongkort. vedkommende gikk aldri på kamp, men ønsket å støtte opp på grunn av det gode arbeid som gjøres i klubben.

FK Haugesund har mange samfunnsprosjekter som vi forplikter oss til. Vi har både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt engasjement. Felles for alle prosjekter er lokale krefter som vil det beste med det prosjektet en engasjerer seg i. I tillegg til våre forpliktelser med ideelle organisasjoner, får vi også henvendelser fra private som ønsker å bruke fotballen til noe godt i en vanskelig tid. Klubben har et stort nettverk, og vi har også henvendt oss til private mennesker i en vanskelig livssituasjon og spurt om vi kan få dem på positive tanker med å invitere dem på kamp, gjerne med god mat i forkant.


Våre samfunnsprosjekter


UngJobb prosjekt:

Et samarbeidsprosjekt med Haugaland industri, Haugesund kommune og nav. Fokus i prosjektet er å få unge mennesker ut i arbeid eller på skolebenken. Kombinasjonen mellom det offentlige og privat har vært en suksessfaktor med meget gode resultater. "naverne" har ikke lengre den statusen, men de blir en del av FK Haugesund. Den tilhørigheten er uvurderlig i slike sammenhenger. Vårt nettverk sammen med våre gode samarbeidspartnere gir menneskene i prosjektet en stor mulighet til å komme ut i noe virkningsfullt. For mer informasjon, kontakt Ingrid Thuestad på Ingrid.thuestad@haugaland-industri.no. All kontakt blir behandlet konfidensielt.

Haugesund gatefotball:

Målgruppe: Rusmiddelavhengige. For en flotte gjeng. Her snakker vi om mennesker som har hatt, eller har en tøff hverdag. Nå har de noe håndfast positivt å gå til to ganger i uken. De er like bortskjemte (les positivt) som a-laget hvor alt ligger til rette når de skal trene. Alt fra mat, treningsklær, fotballsko, treningsfasiliteter, hånkle, og en god dusj er tilgjengelig. Dette FORTJENER de! Vi har vært, og skal på mange turer. De er stolte av å presentere klubben og har en stolthet, tilhørighet og humor som gjør at klubben er stolt av å kle dem i hvitt og blått når vi er på reis. Dette er en gruppe mennesker som fortjener en større respekt i samfunnet. Klubben er stolte over jentene og guttene som trener i Haugarhallen hver tirsdager og torsdager kl. 1100. For mer informasjon, kontakt Rasmus Cabaleiro på rasmus.cabaleiro@fkh.no. All kontakt blir behandlet konfidensielt.

Klubben tar virkelig mær enn tri poeng på alvor og bruker med glede mye tid og ressurser på å gjøre en forskjell i regionen. I 2015 ble vi som eneste toppklubb (tippeliga og 1.divisjon) invitert på NFF sin årlige samling på Ullevål for å fortelle om våre gode samfunnsprosjekter. Vi er stolte og ydmyke og ALLE våre gode samarbeidspartnere skal være stolte for det vi som klubb kan bidra med. Uten deres engasjement ville vi ikke klart det.

TUSEN TAKK!

Kontakt oss!

Rasmus Cabaleiro
Prosjektleder FKH
Tlf: 976 99 775

Ingrid Thuestad
Haugaland Industri
Tlf: 484 99 027

Kåre Langesæter
Haugaland Industri
Tlf: 450 07 445

#FKHåp